Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Volgens de NVRG (kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor systeemtherapeuten) is de systeemtherapeut – ook wel relatie- en gezinstherapeut genoemd – een professional die focust op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan hun klachten. Er is veel aandacht voor de onderlinge interactie patronen en het verbeteren hiervan.

Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem. Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen, ook al kan de intensiteit van relaties binnen systemen variëren.

Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het systeem en vice versa. Systeemtherapie maakt gebruik van dit inzicht en richt de behandeling op zowel de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in het gezin.
Wat we doen?

  • Moeilijkheden betekenis geven op een persoonlijke en doelbewuste manier. Hierdoor kunnen gedachten, gevoelens en handelen naar wens op elkaar worden afgestemd en nemen klachten af.
  • Ruimte creëren voor groei van de individuele gezinsleden om op een eerlijke en verantwoordelijke manier een eigen positie in het gezin en het leven in te nemen.
  • Partners ervaren meer bewustwording en vrijheid binnen de relatie en maken keuzes om het eigen ik te vergroten. Verbinden met zowel jezelf als je partner.

Therapie voor Individuen en Relaties

Mensen kunnen zowel individueel als samen met anderen (partner / gezin / familieleden / collega’s enz) in therapie.

In een eerste gesprek maak ik samen met u een analyse van de thema’s die u zou willen behandelen. Enkele voorbeelden van thema’s die behandeld kunnen worden zijn: fase problematiek, trauma, ouder / kind problematiek, burn-out, iemand in het gezin heeft een beperking of ziekte, rouw, vastgelopen relaties. Ik vind het belangrijk om te kijken of er een klik is en dat mensen zich op hun gemak voelen bij mij om aan hun thema’s te kunnen werken.

Ik kan als therapeut duurzame veranderingsprocessen bewerkstelligen door u in beweging te zetten en inzicht te geven. Door u te leren tot problemen in het leven te verhouden en problemen op te lossen. In rust, vertrouwelijkheid en veiligheid werken we aan het herstel van de regie over uw leven.

Relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) zijn erkende vormen van psychotherapie.