Tarieven en vergoedingen

Wanneer u gebruik wenst te maken van één van mijn therapieën, heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts.
U kunt vrijwel direct bij mij terecht, er is geen wachtlijst. 
Het is mogelijk om bij mij te pinnen, graag zelfs!
Praktijk wardenier.systemen hanteert onderstaande tarieven (per 1 januari 2024):

Gezinstherapie / relatietherapie / systeemtherapie:

45 minuten: € 71,25
60 minuten: € 95
75 minuten: € 118,75
90 minuten: € 142,50
105 minuten: € 166,25

Psychosociale therapie / coaching (individueel):

45 minuten: € 63,75
60 minuten: € 85
75 minuten: € 106,25
90 minuten: € 127,50
105 minuten: € 148,75

De tarieven zijn inclusief telefonisch contact (tot 15 minuten), e-mailcontact, app-contact, voorbereiding, rapportage, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.

Telefonische consulten breng ik in rekening vanaf 15 minuten: €21,25 per kwartier

Toeslag voor de avond va 19.00 uur: € 15 per avond.

Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Wanneer u een afspraak niet tijdig annuleert of wijzigt zijn de kosten hiervoor €85.

PGB

Heeft u op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kunt u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB.

De werkgever

In veel gevallen is in overleg met de afdeling personeelszaken de werkgever bereidt een deel van de kosten voor haar rekening te nemen omdat zij daarmee het welzijn van de medewerker verbetert. Het ziekteverzuim zal dalen en de productiviteit van het bedrijf zal stijgen. Vaak is er in de CAO een coachingsbudget opgenomen. Dit bedrag wordt ieder jaar door de werkgever gereserveerd voor de werknemer en kan na overleg met de werkgever vrij besteed worden aan coaching.

De verzekering:

Ik ben aangesloten bij de NVPA, een erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten. De kans is groot dat jouw verzekeraar de therapiekosten gedeeltelijk vergoedt als je aanvullend verzekerd bent. Klik hier voor een overzicht van alle zorgverzekeringen. Individuele therapie, EMDR en individuele systeemtherapie worden door de meeste zorgverzekeringen vergoed. Deze therapievormen vallen onder Alternatieve zorg / Psychosociale Therapie’ en is vrijgesteld van BTW. Informeer bij uw eigen zorgverzekering voor een eventuele vergoeding. Relatietherapie en gezinstherapie wordt niet vergoed door de meeste verzekeringen.

Rechten en plichten

Ik ben aangesloten bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie-Gezinstherapie) en de NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten). De NVRG waarborgt de kwaliteit van de opleiding tot Systeemtherapeute, in de volksmond ook wel Relatie- en Gezinstherapeuten genoemd. Zij hebben in een document beschreven wat de kenmerken van systeemtherapie zijn en welke werkwijze u van een systeemtherapeut kunt verwachten.

Klik hier voor het visiedocument van de NVRG. Bovendien geldt voor leden van de NVRG de beroepscode voor psychotherapeuten.

Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Wanneer u een afspraak niet tijdig annuleert of wijzigt kan €85 in rekening worden gebracht.

Fiscale regelingen

Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat u zich hierover informeren door uw accountant of belastingconsulent.

Wat betreft de regelingen voor particulieren rondom tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten: laat u zich hierover informeren door uw accountant of belastingconsulent.